Publiczne służby zatrudnienia

Polska jest krajem, w którym cały czas utrzymuje się bardzo wysoki odsetek osób bezrobotnych. Wskaźnik ten jest różny dla poszczególnych województw, ale ogólna tendencja i tak nie nastraja optymizmem. Dlatego tak ważne jest, aby działanie państwa mające na celu poprawę tego stanu rzeczy było konsekwentne i zrównoważone.

Definicja

Publiczne służby zatrudnienia to termin bardzo szeroki i ogólny. W jego skład wchodzi kilka różnych instytucji, które dzięki wzajemnemu działaniu i wsparciu swoich prac mogą być uznawane za jeden system. Na publiczne służby zatrudnienia składają się więc:

– wojewódzkie urzędy pracy,

– powiatowe urzędy pracy,

– urzędy zapewniające obsługę spraw ministra ds. pracy,

– urzędy wojewódzkie, których zakres kompetencji jest wyznaczony szczegółowo przez ustawę

Patrząc na ten podział widać wyraźnie, że sprawy związane z rynkiem pracy i pomocą osobom jej poszukującym zostały praktycznie w 100% oddane w ręce władz wojewódzkich. Oczywiście ramy prawne oraz założenia systemowe pochodzą ze szczebla ogólnokrajowego, jednak rządzący doszli do wniosku, że tylko lokalne działania będą w stanie być skuteczne, gdyż mogą reagować na konkretne sytuacje na miejscowym rynku pracy. Publiczne służby zatrudnienia realizują różnorodne zadania, jednakże ich podstawowym celem działania jest pomoc osobom bezrobotnym, poszukującym pracy, a także pracodawcom, którzy są gotowi przyjąć w swoje szeregi nowych pracowników. Usługi, które są przez nie świadczone, skupiają się na wyszukiwaniu miejsc pracy, realizacji programów szkoleniowych, aktywnego pośrednictwa, a także na całym szeregu innych form aktywizacji, na przykład na rozdzielaniu dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.

Zadania

Publiczne służby zatrudnienia na szczeblu wojewódzkim mają postawiony przed sobą cały szereg zadań do realizacji, w których co pewien czas są skrupulatnie rozliczane. Przede wszystkim muszą one realizować zadania związane z krajowym i międzynarodowym przepływem pracowników. Stało się to szczególnie istotne po otwarciu granic Polski, związanych z wstąpieniem przez nasze państwo do Unii Europejskiej. Do ich zadań należy także koordynowanie lokalnej polityki rynku pracy i wdrażanie na rodzimym gruncie ogólnokrajowych ustaleń. Publiczne służby zatrudnienia w zakresie swoich obowiązków mają także rozdzielanie otrzymanych funduszy pieniężnych oraz inicjowanie oraz przeprowadzanie programów pilotażowych, które mają na celu zaniechanie stagnacji na rynku pracy. Co więcej w ich gestii znajduje się także gromadzenie i przetwarzanie informacji o sytuacji bezrobotnych na skalę wojewódzką, a także prowadzenie rejestru miejscowych agencji zatrudnienia, włączenie z wydawaniem certyfikatów będących potwierdzeniem ich wpisu do odpowiedniego rejestru. Publiczne służby zatrudnienia są także odpowiedzialne za finansowanie i prowadzenie szkoleń, mających na celu podwyższenie umiejętności zawodowych osób aktywnie poszukujących zatrudnienia.

Podsumowanie

Sytuacja na naszym rynku pracy jest trudna, a bez instytucji takich jak publiczne służby zatrudnienia byłaby jeszcze cięższa. Dzięki pracy zatrudnionych tam specjalistów jest szansa na to, że poziom bezrobocia w Polsce zacznie się w końcu obniżać.

Dodaj komentarz

(*) Required, Your email will not be published