Żegluga sportowa

Żegluga sportowa to doskonały przykład na to, jak można wykorzystać potencjał drzemiący w ukształtowaniu naturalnym terenu danego regionu, a także wzbogacić państwową czy lokalną kulturę. Mówiąc bardziej precyzyjnie: czym jest w ogóle żegluga sportowa?

Jest to, jak można się domyślić, odmiana żeglugi polegająca na rywalizacji opartej na konkretnych, z góry określonych zasadach. Podczas trwania zawodów biorący udział w rywalizacji starają się jak najszybciej dotrzeć w dane miejsce w celu zajęcia jak najwyższej pozycji. W skład grupy sportów, które można nazwać żeglugą sportową, wchodzi co najmniej kilka różnych rodzajów sportów.

Należą do nich rozmaite dyscypliny żeglarskie, a ich wspólną cechą jest wykorzystanie łodzi z żaglem, jako podstawowego przedmiotu, za pomocą którego sporty te są uprawiane. Różnice polegają na rodzajach stosowanych łodzi, liczebności załóg, pokonywanych dystansów, itp.

Sporty żeglarskie są coraz popularniejsze. Jak można się domyślić, są one szczególnie znane i lubiane w krajach, w których są najlepsze warunki do ich uprawiania. Przede wszystkim dotyczy to państw z dostępem do morza albo oceanu, a także takich, które mają wiele rzek i dużych jezior w swoich granicach.

Większość sportów żeglarskich to dyscypliny olimpijskie, tzn. takie, które są rozgrywane podczas letnich igrzysk olimpijskich. Może to najlepiej świadczyć o ich popularności.

Rosnące możliwości uprawiania żeglugi sportowej w Polsce, wynikająca z rozwoju infrastruktury i coraz liczniejszych punktów i szkół żeglarskich, powodują, że Polacy coraz chętniej uczą się tych sportów. Jest to zjawisko pozytywne, bowiem żegluga sportowa daje dużo przyjemności i jest zdrowa.

Dodaj komentarz

(*) Required, Your email will not be published